Projekt Matija

MATIjA je mreža aktivnosti, trženja, informiranja in asistence, ki preko klicnega centra ter mreže organizacij in posameznikov omogoča dostop do informacij, storitev in pomoči, predvsem za starejše. Povezuje in podpira prostovoljske in druge nevladne organizacije ter ponudnike storitev in blaga za starejše.

Ponudnik svojih storitev v tej mreži,  je že od samega začetka, tudi FIZIO-ŠPORT, terapevtske masaže, Tatjana Rant s.p.